Dags för nästa tillväxtsteg?

Många små och medelstora företag upplever att det svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Verktyget Mind the Gap hjälper er ta er an er kompetensförsörjning strategiskt och strukturerat, så att ni har bättre förutsättningar att hållbart lyckas med era tillväxtplaner. Verktyget vänder sig i första hand till arbetsgivare med minst 5 anställda som ska ta nästa steg i sin tillväxt.

 

Syfte:

Att ge er metoder och verktyg för att träffa rätt när ni kompetensutvecklar befintlig personal eller rekryterar ny.

 

Upplägg:

Två workshoppar på ca 3 timmar, som via en strukturerad process resulterar i en konkret handlingsplan.

Eftersom olika företag har olika förutsättningar är workshopparna fristående. Det går till exempel att börja med workshop 2 om ni redan har formulerat era affärsmål och har utvecklade affärsmodeller med tydligt hållbarhetsfokus.
Lycka till!

Om Mind the Gap
”… det finns en flexibilitet i metoden samtidigt som den vägleder arbetet och strukturerar processen framåt.”

”… det ger ett strategiskt mervärde för företaget att arbeta systematiskt med behovsanalyser och att erhålla en handlingsplan anpassad efter de egna behoven.”

Röster från skånska företag i Rambolls utvärdering av Mind the Gap 2022.