På tide å ta neste steg i veksten?

Mange små og mellomstore bedrifter opplever at det er vanskelig å finne rett kompetanse for å vokse og utvikle seg.

Verktøyet Mind the Gap hjelper dere med å håndtere kompetanseforsyning på en strategisk og strukturert måte. Dermed får dere også bedre forutsetninger for å lykkes med deres vekstplaner. Verktøyet retter seg mot norske bedrifter med 20–100 ansatte.

Formål:

Å gi dere metoder og verktøy for å ta de rette valgene når dere kompetanseutvikler eget personale eller rekrutterer nye medarbeidere.

Opplegg:

To workshoper à to timer, som via en strukturert prosess resulterer i en konkret handlingsplan.

Ulike bedrifter har ulike forutsetninger, og derfor er workshopene frittstående. Det fungerer helt fint å begynne med workshop 2 hvis dere allerede har formulert deres forretningsmål. Da kommer dere i gang med kompetanseforsyningsarbeidet omgående. Lykke til!

Workshop 1

Formulere forretningsmål

Det er vanskelig å forholde seg til en foranderlig fremtid, i hvert fall hvis man ikke helt vet hva man vil med sin virksomhet, og hvordan man vil utvikle den. Formålet med workshop 1 er å ta en titt inn i fremtiden og sette konkrete mål for deres virksomhet.

Workshop 2

Identifisere kompetansebehov

Det er vanskelig å finne relevant kompetanse i dag og enda vanskeligere å forutse morgendagens kompetansebehov. Formålet med workshop 2 er å få i gang diskusjonen og prøve å konkretisere hvilken kompetanse deres bedrift trenger i fremtiden.