Dags för nästa tillväxtsteg?

Många små och medelstora företag upplever att det svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Verktyget Mind the Gap hjälper er ta er an er kompetensförsörjning strategiskt och strukturerat, så att ni har bättre förutsättningar att lyckas med era tillväxtplaner. Verktyget riktar sig mot skånska företag med 20–100 anställda.

Syfte:

Att ge er metoder och verktyg för att träffa rätt när ni kompetensutvecklar befintlig personal eller rekryterar ny.

Upplägg:

Två workshoppar á två timmar, som via en strukturerad process resulterar i en konkret handlingsplan.

Eftersom företag har olika förutsättningar är workshopparna fristående. Det går alldeles utmärkt att börja med workshop 2 om ni redan har formulerat era affärsmål. Så kommer ni igång med kompetensförsörjningsarbetet direkt. Lycka till!