Dags för nästa tillväxtsteg?

Många små och medelstora företag upplever att det svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Verktyget Mind the Gap hjälper er ta er an er kompetensförsörjning strategiskt och strukturerat, så att ni har bättre förutsättningar att lyckas med era tillväxtplaner. Verktyget riktar sig mot skånska företag med 20–100 anställda.

Syfte:

Att ge er metoder och verktyg för att träffa rätt när ni kompetensutvecklar befintlig personal eller rekryterar ny.

Upplägg:

Två workshoppar á två timmar, som via en strukturerad process resulterar i en konkret handlingsplan.

Eftersom företag har olika förutsättningar är workshopparna fristående. Det går alldeles utmärkt att börja med workshop 2 om ni redan har formulerat era affärsmål. Så kommer ni igång med kompetensförsörjningsarbetet direkt. Lycka till!

Workshop 1

Formulera affärsmål

Det är svårt att förhålla sig till en föränderlig framtid, i alla fall om man inte riktigt vet vad man vill med sin verksamhet, och hur man vill utvecklas. Syftet med workshop 1 är att ta en titt in i framtiden och sätta konkreta mål för er verksamhet.

Workshop 2

Identifiera kompetensbehov

Det är svårt att hitta relevant kompetens idag och ännu svårare att förutspå morgondagens kompetensbehov. Syftet med workshop 2 är att påbörja diskussionen, och försöka konkretisera, vad ni på ert företag behöver för kompetens i framtiden.