Resultat

Hållbarhetsworkshop

Länk till detta resultatet som du kan dela med deltagarna, de kommer inte kunna ändra informationen.

1. Affärsmöjligheter och hållbarhetsperspektiv

2. Beskriv nuläget

3. Beskriv framtida affärsmodellen

4. Hållbarhetsdrivkrafter - för

5. Hållbarhetsdrivkrafter - emot

6. Handlingsplan Hållbarhet

7. Åtagande och organisatoriska faktorer

8. Komplettera affärsmål

Workshop i samarbete med: